Zákaznícka podpora:info@tesa-systems.sk

Inštalácia videotelefónov Commax

Najprv je nutné zvoliť vhodnú kabeláž, ktorú by sme mali pri inštalácií systému použiť. Všetky systémy domácich telefónov a videotelefónov značky Commax odporúčame prepájať dátovým káblom typu UTP Cat 5E (prípadne vyššiu triedu dátových káblov). Pri použití štandardného dátového káblu UTP Cat 5E je možné pripojiť prístroje až na vzdialenosť 80 metrov. Touto vzdialenosťou je myslená dĺžka kabeláže od dvernej jednotky k najvzdialenejšiemu videotelefónu. V prípade požiadavkov prepojenia systému na dlhšiu vzdialenosť odporúčame použitie dátových káblov vyšších tried (CAT 6 atď.). V takýchto prípadoch radšej kontaktujte technickú podporu produktov Commax (viď nižšie). V každom prípade sa vyhnite súbežnému vedeniu prepojovacieho káblu so silovým vedením 230 V AC. 

Odporúčaný spôsob zapojenia dátového káblu pre prepojenie produktov Commax: 

Commax kabeláž a zapojenie monitora

Tienenie káblu je nutné prepjiť na vodič č.2 - GND.

Na zadnej strane každého videovrátnika značky Commax sa nachádza pripájacia svorkovnica, ktorá vyzerá zhruba takto:

Commax pripojenie videomonitora

Jednotlivé súčasti systému sa k videotelefónu pripojujú prostredníctvom 4-pinových konektorov so štvorfarebným zbernicovým káblom o dĺžke cca 20 cm. Nižšie je popísaný zmysel a farby vodičov prepojovacieho kábla. 

Označenie vodičov

Číslo Farba Patica CA1 a CA2 Patica INT (interphone)
1 Červená Audio Audio
2 Modrá GND GND
3 Žltá +12 V +12 V
4 Biela Video Interkomové zvonenie

 

Väčšina typov videovrátnikov značky Commax má napájanie priamo na 230 V AC. Prívodnú napájaciu šnúru môžete podľa potreby odstrihnúť na požadovanú dĺžku a vodiče pripojiť priamo do elektroinštalačnej krabičky, ktorá môže byť umiestnená priamo za videotelefónom. Túto úpravu pripojenia napájania musí vždy vykonávať odborná inštalačná firma. Táto úprava napájania nemá vplyv na záruku prístroja.

Veľkou prednosťou systému Commax je ich variabilita v možnostiach zapojenia. V nasledujúcich schémach zapojenia sa Vám budeme snažiť popísať, aké možnosti tieto systémy ponúkajú a akými spôsobmi zapojenia ich dosiahnete.

A) Základné zapojenie jednej dvernej jednotky a jedného videotelefónu:

Schéma zapojenia videomonitora Commax

B) V tejto schéme zapojenia je uvedené, ako sa k základnému systému s jedným videotelefónom a jednou dvernou jednotkou pripojí domáci audiotelefón. V takomto systéme je možné využívať komunikáciu medzi videotelefónom a audiotelefónom. Interkomový vyzváňací tón je odlišný od zvonenia z dvernej jednotky:

Commax zapojenia videomonitora

C) Nasledujúca schéma zapojenia popisuje systém dvoch videotelefónov pripojených k jednotlačidlovej dvernej jednotke. Medzi týmito dvoma videotelefónmi je funkčná vzájomná komunikácia. Týmto spôsobom je možné zapojiť aj viac videotelefónov. Je možné tiež urobiť kombináciu rôznych modelov. Napríklad CDV-70H do obývacej izby a CDV-43M do inej miestnosti:

Commax pripojenie monitora 

D) Do systému videotelefónov je možné zapojiť tiež priemyselné kamery (CCTV kamery), pomocou ktorých môžete lepšie sledovať okolie Vášho domu. Takáto kamera môže byť ďalej pripojená do samostatného kamerového systému a jej obraz môže byť trvalo nahrávaný pomocou Digitálneho videorekoredéru (DVR). Zobrazenie CCTV kamery na videovrátniku je možné v tzv. PIP režime (obraz v obraze) a je, samozrejme, možné ich obraz zväčšiť na celú obrazovku (možnosti zobrazenia závisia na zvolenom type videotelefónu):

Commax schema zapojenia dvernej jednotky

Tento spôsob zapojenie je možné ďalej zdokonaliť zámenou pripojenia dvernej jednotky a CCTV kamery. Táto zmena je výhodná predovšetkým v prípade, že CCTV kamera sníma lepšie priestor pri vchode do domu než kamerový modul v dvernej jednotke. Teda obraz z externej kamery bude zobrazovaný na väčšej ploche, prípadne bude tento obraz primárny. Zároveň pri tomto zapojení sa do videopamäti videotelefónu uloží prehľadnejší obrázok z CCTV kamery namiesto obrázku z dvernej jednotky. Audio komunikácia a ovládanie dverného zámku zostávajú bez zmeny. 

E) V prípade, že požadujete mať dve dverné jednotky na rôznych miestach, napríklad prvú pri bránke a druhú pri vstupe do domu, môžete využiť videotelefón s možnosťou pripojenia dvoch dverných staníc. Niektoré modely umožňujú pripojenie až štyroch dverných staníc alebo CCTV kamier:

Commax pripojenie videovratnika

F) Pokiaľ požadujete mať na dvernej jednotke viac ako jedno tlačidlo, tak stačí vybrať požadovanú dvernú jednotku a ďalšia schéma zapojenia je zhodná s predchádzajúcimi systémami. Viactlačidlové dverné jednotky sú ponúkané vo verzii s dvomi až siedmimi tlačidlami. Každá adresa využíva pre svoje prepojenie samostatné štyri vodiče. V ideálnom prípade odporúčame na každú adresu použiť samostatný UTP kábel. (Príklad: v prípade použitia 6 tlačidlovej dvernej jednotky bude kabeláž 24 vodičová (4 na každú adresu) + 2 vodiče pre napájanie. V takomto adresnom systéme nie je možná interkomová komunikácia medzi jednotlivými adresami. Každá adresa funguje ako samostatný systém videotelefónov, čo umožňuje okrem iného aj ľubovoľné kombinácie pripojených videotelefónov:

Commax pripojenie monitorov 

Možností zapojenie telefónov Commax je veľmi veľa. V tomto článku sme uviedli tie najpoužívanejšie z nich. V prípade, že pri navrhovaní systému alebo pri jeho inštalácii budete potrebovať akúkoľvek pomoc, obráťte sa na našu technickú podporu produktov Commax. Radi Vám poradíme.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz