Inštalácia videotelefónov Commax

Najprv je nutné zvoliť vhodnú kabeláž, ktorú by sme mali pri inštalácií systému použiť. Všetky systémy domácich telefónov a videotelefónov značky Commax odporúčame prepájať dátovým káblom typu UTP Cat 5E (prípadne vyššiu triedu dátových káblov). Pri použití štandardného dátového káblu UTP Cat 5E je možné pripojiť prístroje až na vzdialenosť 80m. Touto vzdialenosťou je myslená dĺžka kabeláže od dverovej stanice k najvzdialenejšiemu videovrátniku. V prípade požiadavkov prepjenia systému na dlhšiu vzdialenosť odporúčae použitie dátových káblov vyšších tried (CAT 6 atď.). V takýchto prípadoch radšej kontaktujte technickú podporu produktov Commax (viď nižšie). V každom prípade sa vyhnite súbežnému vedeniu prepojovacieho káblu so silovým vedením 230Vac. 

Odporúčaný spôsob zapojenia dátového káblu pre prepojenie produktov Commax: 

Tienenie káblu je nutné prepjiť na vodič č.2 - GND.

Na zadnej strane každého videovrátnika značky Commax sa nachádza pripájacia svorkovnica, ktorá vyzerá zhruba takto (model CDV-70P):

Jednotlivé súčasti systému sa k videotelefónu pripojujú prostredníctvom 4-pinových konektorov so štvorfarebným zbernicovým káblom o dĺžke cca 20cm. V tejto tabulke je popísaný zmysel a farby vodičov prepojovacieho kábla. 

Označenie vodičov

Číslo Farba Patica CA1 a CA2 Patica INT (interphone)
1 Červená Audio Audio
2 Modrá GND GND
3 Žltá +12 V +12 V
4 Biela Video Interkomové zvonenie

 

Väčšina typov videovrátnikov značky Commax má napájanie priamo na 230Vac. Prievodnú napájaciu šnúru môžete podľa potreby odstrihnúť na požadovanú dĺžku a vodiče pripojiť priamo do elektroinštalačnej krabičky, ktorá môže byť umiestnená priamo za videotelefónom. Túto úpravu pripojenia napájania musí vždy vykonávať odborná inštalačná firma. Táto úprava napájania nemá vplyv na záruku prístroja.

Veľkou prednosťou systému Commax je ich variabilita v možnostiach zapojenia. V nasledujúcich schémach zapojenia sa Vám budeme snažiť popísať aké možnosti tieto systémy ponúkajú a akými spôsobmi zapojenia ich dosiahnete.

A) Základné zapojenie jednej dverovej stanice a jedného videovrátnika. Tento spôsob pripojenia je napríklad pri základných sadách obsahujúcich jeden videotelefón a jednu dverovú stanicu:

Schéma zapojenia  A

B) V tejto schéme zapojenia je uvedené ako sa k základnému systému s jedným videovrátnikom a jednou dverovou stanicou pripojí domácia audiotelefón. V takomto systéme je možné interkomaticky komunikovať medzi videotelefónmi a dverovou stanicou. Interkomový vyzváňací tón je odlišný od zvonenia z dverovej stanice:

Schéma zapojenia Commax B

C) Nasledujúca schéma zapojenia popisuje systém dvoch videovrátnikov pripojených k jednotlačítkovej dverovej stanici. Medzi týmito dvoma videotelefónmi je funkčná interkomová komunikácia. Týmto spôsobom je možné zapojiť aj viac videotelefónov. Je možné tiež urobiť kombináciu rôznych modelov. Napríklad CDV-70P do obývacej izby a CDV-35N do prvého poschodia domu atď.:

Schéma zapojenia Commax 3 

D) Do systému videotelefónov je možné zapojiť tiež priemyslové kamery (CCTV kamery), pomocou ktorých môžete lepšie sledovať okolie Vášho domu. Takáto kamera môže byť ďalej pripojea do samostatného kamerového systému a jej obraz môže byť trvalo nahrávaný pomocou Digitálneho videorekoredéru (DVR). Zobrazenie CCTV kamery na videovrátniku je možné v tzv. PIP režime (obraz v obraze) a je samozrejme možné ich obraz zväčšiť na celú obrazovku (možnosti zobrazenia závisí na zvolenom type videotelefónu):

Schéma zapojenia Commax 4

Tento spôsob zapájania je možné ďalej zdokonaliť kamery zmenou v zapájaní, ich účelom bude zámena v zobrazení obrazu od dverovej stanice a od CCTV kamery. Táto zmena je výhodná predovšetkým v prípade, že CCTV kamera sníma lepšie priestor pri vchode do domu než kamerový modul vo dverovej stanici. Teda obraz z externej kamery bude zobrazovaný na väčšej ploche, prípadne bude tento obraz primárny. Zároeň pri tomto zapojení sa do videopamäti videotelefónu uloží prehľadnejší obrázok zo CCTV kamery namiesto obrázku z dverovej stanice. Audio komunikácia a ovládanie dverového zámku zostávajú bez zmeny. 

E) V prípade, že požadujete mať dve dverové stanice na rôznych miestach, napríklad prvú pri bránke a druhú pri vstuoe do domu, tak je to maličkosť. Všetky typy videotelefónov značky Commax majú možnosť pripojenia minimálne dvoch dverových staníc. Niektoré modely ako napríklad CDV-71BE umožňujú pripojenie až štyroch dverových staníc prípadne CCTV kamier:

Schéma zpojenia Commax 5

F) Pokiaľ požadujete mať na dverovej stanici viac ako jedno tlačítko, tak stačí vybrať požadovanú dverovú stanicu a ďalšia schéma zapojenia je zhodná s predchádzajúcimi systémami. Viac tlačítkové dverové stanice sa ponúkajú vo verzii s dvomi, štyrmi, šiestimi a ôsmimi tlačítkami. Každá adresa využíva pre svoje prepojenie samostatné štyri vodiče. V ideálnom prípade odporúčame na každú adresu použiť samostatný UTP kábel. (Príklad: v prípade použitia 6 tlačitkovej dverovej stanice bude kabeláž 24 vodičová (4 na každú adresu) + 2 vodiče pre napájanie. V takomto adresnom systéme nie je možná interkomová komunikácia medzi jednotlivými adresami. Každá adresa funguje ako samostatný systém videotelefónov, čo umožňuje okrem iného aj ľubovoľné kombinácie pripojených videotelefónov.:

Schcéma zapojenia Commax 6 

Variant ako je možné zapojiť telefóny Commax je veľmi veľa. V tomto článku sme uviedli len tie najpoužívanejšie z nich. V prípade, že pri navrhovaní systému alebo pri jeho inštalácií budete potrebovať akúkoľvek pomoc obráťte sa na našu technickú podporu produktov Commax a ACI Farfisa. Radi Vám poradíme.