Zákaznícka podpora:info@tesa-systems.sk

Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Radoslav Štiegel – TESA Shop, so sídlom Kotrčiná Lúčka 242, 013 02 Kotrčiná Lúčka, Slovenská republika, IČO: 37430289, DIČ: SK1020528993, Živnostenský register: 511-23767 (ďalej len správca).

1.2. Kontaktná adresa správcu pre doručovanie je Pivovarská 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika, e-mailová adresa info@tesa-systems.sk, telefón 041/5640 682.

1.3. Pre ochranu osobných údajov správca nemenoval poverenca.

2. Zákonný titul spracovania osobných údajov

2.1.  V zmysle čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností a Váš súhlas, ktorý týmto dávate správcovi.

3. Účel a rozsah spracovania osobných údajov

3.1. Vaše osobné údaje sú spracúvané a uchovávané za účelom plnenia zmluvy (vystavovanie daňových dokladov, odosielanie oznámení o stave objednávky, reklamácie), právnych povinností a marketingových oslovení.

3.2. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame a uchovávame sú meno, priezvisko, tituly, fakturačná adresa, adresa doručenia, e-mailová adresa, telefónne číslo a firemné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke v internetovom obchode alebo e-mailovej komunikácii. V prípade registrácie na našej internetovej stránke uchovávame aj Vaše prihlasovacie meno.

4. Doba uloženia osobných údajov

4.1. Vaše osobné údaje budú správcom uložené po dobu 10 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

5.1.  Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú firmy Shoptet, a.s., (správa internetovej stránky),  GLS Slovakia, Packeta Slovakia s. r. o. a MONESTI, s. r. o.

6. Práva subjektu údajov

6.1. Od správcu máte právo požadovať, za podmienok stanovených v nariadení, prístup k Vašim osobným údajom, opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a presnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Do tohto momentu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na e-mailovej adrese obchod@tesa-systems.sk.

6.3. V prípade, že by ste mali podozrenie, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené nariadenie, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonná či zmluvná požiadavka, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz