Inštalácia dverovej jednotky Commax

Vonkajšia jednotka s kamerou a so zvončekovým tlačítkom alebo tlačítkami (teda dverová stanica) tvorí najdôležitejšiu súčasť systému videotelefónov. V ponuke je široká škála rôznych dizajnových prevedení, ktoré dispnujú rôznymi výhodami poprípade špeciálnymi vlastnosťami. Zákazník má možnosť výberu medzi dvernými stanicami so skrytým alebo viditeľným objektívom, so špeciálnym tvarom umožňujúcim inštaláciu do veľmi malého priestoru alebo tiež s možnosťou zapustenej montáže (teda montáže pod omietku alebo do murovaného stĺpika) alebo povrchovej montáže, atď. 

Pri tomto výbere by sa malo vziať v úvahu, na akom mieste bude dverová stanica inštalovaná, teda z akého materiálu bude podkladná plocha, poprípade akú bude mať táto plocha farbu. Napríklad, ak bude návšteva stáť priamo pred kamerou, poprípade bude nutné nasmerovať objektív kamery do miesta, kde požadujete, aby bolo týmto systémom vidieť.

V prípade, že Vašou voľbou bude dverná stanica pre zapustenú inštaláciu, je nutné mať na pamäti niekoľko drobnýh vecí, ktoré môžu do budúcna predchádzať potencionálnym komplikáciam. Ak by bola dverová stanica umiestnená v nejakom betónovom, murovanom alebo kovovom stĺpiku, ktorý je nasmerovaný na východnú stranu, môže dochádzať pri bežnom spôsobe inštalácie k oroseniu vnútorného priestoru dverovej stanice. Najčastejšie táto situácia nastáva behom jari a jesene, v ranných alebo doobedných hodinách, vo chvíli kedy na dverovú stanicu a stĺpik začne svietť slnko. V takýchto prípadoch sa nejedná o vadu zaradenia ale o fyzikálnu vlastnosť - kondenzáciu vzdušnej vlhkosti na materiáloch s rozdielnými teplotami. 

Inštalacia dvernej jednotky Commax

Inštalácia dvernej jednotky Commax

Tomuto javu sa da predísť správnym spôsobom inštalácie dverovej stanice. Je nutné tepelne odizolovať inštalačnú krabičku od stĺpika prípadne steny, v ktorej je umiestnená. Toto tepelné odizolovanie je možné previezť napríklad upevnením inštalačnej krabičky do polyuretanovej peny. Montážny otvor by mal byť aspoň o 1-2cm väčší ako rozmer inštalačnej krabičky. Oddeľujúca vrstva polyuretánovej peny by mala byť natoľko silná, aby dokázala plniť svoj účel. Pre ľahšie upevnenie inštalačnej krabičky ju môžete ukotviť pomocou skrutiek ukotviť do stĺpika. Po vytvrdnutí peny sa jej prebytočné časti odrežú a viditeľný okraj peny sa môže zapraviť špárovacou hmotou, sadrou alebo iným materiálom tak, aby výsledný stav esteticky nenarušoval celkový vzhľad. Pre prekrytie okrajou polyuretanovej peny je možné použiť aj striešku proti dažďu. 

Inštalácia dvernej jednotky Commax 

V prípade, že sa rozhodnete použiť dverovú stanicu pre povrchovú montáž, teda montáž na omietku alebo stĺpik je pravdepodobnosť vzniknutia kondenzácie nižšia. Avšak v týchto prípadoch je nutné zabezpečiť, aby sa dažďová voda nedostala za dverovú stanicu, teda do miest, kde je k dverovej stanici pripojená kabeláž. To je možné zabezpečiť utesnením hornej a oboch bočných strán pomocou silikónového alebo iného tmelu. Nesmie sa, ale nikdy týmto spôsobom utesniť spodná strana dverovej stanice. V prípade, že by bola utesnená aj spodná časť dverovej stanice a vznikla by v nej alebo za ňou kondenzácia vlhkosti, tak by táto vlhkosť nemala kadiaľ odtiecť a postupne by sa hromadila. Pri väčšom množstve takto nahromadenej vody dojde k poškodeniu elektroniky. 

Inštalácia dvernej jednoty Commax

V prípade použitia striešky proti dažďu odporúčame použitie silikonového tmelu pri oboch typoch inštalácie (zapustenej do stey aj povrchovej na stenu). Spojená vrstva tmelu sa nanáša na zadnú časť striešok po oboch bočných stranách a na hornej časti. Opäť sa nesmie dať tmel do spodnej časti. 

Inštalácia dvernej jednotky Commax

2) Inštalácia dverovej stanice vo vyššej výške - odporúčame max. 115 cm (takéto nastavenie umožňuje  len niektoré typy dverových staníc) 

Inštalácia dvernej jednotky Commax

Nastavenie horizontálneho snímacieho uhlu je dôležité v prípade, že dverová stanica nie je priamo pred miestom, kde sa predpokladá, že bude návštevník po zvonení stáť. Poprípade, že je požiadavka na sledovanie okolitých priestorov (napríklad priestor pred výjazdovou bránou, atď)

1) Priame nasmerovanie (umožňuje všetky typy dverových staníc)

Inštalácia dvernej jednotky Commax 

2) Nasmerovanie doľava

Inštalácia dvernej jednotky Commax

3) Nasmerovanie doprava 

Inštalacia dvernej jednotky Commax

Posledným krokom pri inštalácií dverovej stanice je nastavenie hlasitosti reproduktoru, prípadne citlivosti mikrofónu tak, aby kvalita zvuku bola na čo najzrozumiteľnejšej úrovni a nedochádzalo ku vniku spätnej väzby (pískanie). Túto zvukovú skúšku je nutné vykonať tak, že dverovú stanicu umiestnime do upevnenej inštalačnej krabičky, prípadne ju pritlačíme na miesto, kde bude v budúcnosti umiestnená ( v prípade povrchovej inštalácie). Nemá zmysel skúšať zvukové vlastnosti vo chvíli, kedy je dverová stanica vo voľnom priestore (keď ju držíte v ruke len na pripojených kábloch). Väčšina dverových staníc má na svojej zadnej časti možnosť regulácie hlasitosti. Odporúčame postupovať tak, že sa hlasitosť zníži na minimuma pri zvukovej skúške sa postupne táto hlasitosť zvyšuje, až do chvíle, kedy sa začne prejavovať spätná väzba (piskot). V prípade, že dverová stanica tento regulačný prvok nemá a objavuje sa pri inštalácií spätná väzba, odporúčame kontaktovať technickú podporu produktov daného výrobku.