kontakt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje máp ©2015 Google
 
 
Mapa
Satelitné
 
 
 
             Radoslav Štiegel - TESA
                 zabezpečovacia a  TV technika
                          
    

 

                 prevádzka: Pivovarská 6
                010 01 Žilina
             pondelok - piatok 09:00 - 17:00

               obchod@tesa-systems.sk
                  +421 41 5640 682
                     0903 553 805 
                www.tesa-systems.sk

 

 

 

 

 

Radoslav Štiegel - Tesa, Daniela Dlabača 2748/28, 010 01 Žilina,  prevádzka a korešpondenčná adresa: Pivovarská 6,  010 01 Žilina

                 IČO: 37430289, DIČ: SK1020528993, Živnostenský register: 511-23767  IBAN: SK60 0900 0000 0004 2457 7102